Bakom Bergman är en unik samling aldrig tidigare visade bilder som togs av

Bo A. Vibenius under inspelningarna av Persona 1965 och Vargtimmen 1966.

Ett urval av denna dokumentation kommer nu att kunna beskådas på Bergmancenter från den 1 maj 2016 tom 3 juli 2016.

Under Bergmanveckan, 26 juni – 3 juli, kommer även ett exklusivt urval färgbilder från Persona visas.

 

Bo A. Vibenius, född 1943 i Stockholm är filmregissör, producent, manusförfattare och stillbildsfotograf. Det var under sommaruppehållet från filmskolan 1965 som Bo fick jobb som assistent åt Ingmar Bergman på inspelningen av Persona och det var i samband med det som dessa bilder togs, Bo filmade och klippte även en bakomfilm under den tiden, som Ingmar resolut tog med sig ifrån klipprummet med orden:

"Det här får ingen se förrän jag är död."

Det är fortfarande oklart om/var den filmen finns.

 

Däremot finns det ca 2000 fantastiska svart/vita bilder samt 56 unika färgbilder kvar som har legat undangömda tills nu och utav den skatten har vi nu möjlighet att visa ett litet urval.

 

Det unika i just dessa bilder är att vi möter en glad och förälskad Bergman som under inspelningen blir kär i Liv Ullmann. Vi får även en inblick i Ingmar Bergmans privatliv, med fotografi motiv på hur han lämnar meddelanden skrivna i tvål på badrumsspegeln.

 

"Alla verken är till salu. Vi valde aktivt att inte visa de på ett galleri, eftersom vi anser att det är mer passande att visa bilderna i en mer livlig miljö, och framför allt på Fårö, en plats som var så viktig för Ingmar " säger Christofer Vibenius, son till Bo och en av curatorerna för utställningen.

”Bergmancenter gör ett fantastiskt jobb för att förvalta Ingmar Bergmans arv så det känns ärofullt och speciellt att presentera Bo A Vibenius - Bakom Bergman här” säger Li Vibenius, Bo´s svärdotter och curator för utställningen.

 

Fotografen:

 

Bo A. Vibenius startade sin utbildning vid Bergs reklamskola 1964 -1966 och därefter fortsatte han på Svenska filminstitutets filmskola (numera Dramatiska institutet), 1965 - 1967.

 

Bo A. Vibenius är mest känd för kultfilmen Thriller - a cruel picture som var Quentin Tarantinos stora inspirationskälla till Kill Bill filmerna.

 

Han är den enda Svenska producent & regissör som fått 2 filmer totalförbjudna av censuren, gjort en barnfilm, vunnit guld i Cannes för sina reklamfilmer men är mest stolt över sin skyttemedalj på 10.5 cm, stridsvagnskanon.

 

   

                                           
 Bakom Bergman / Behind Bergman is a unique collection of never-beforeseen images taken by Bo A. Vibenius during the filming of Persona in 1965, and Hour of the Wolf in 1966. A sample of this exhibition will be shown at the Bergmancenter from May 1 through July 3, 2016.

During Bergman Week, from June 26 - July 3, an exclusive selection of

colour images from Persona will also be displayed.

 

Bo A. Vibenius, born in 1943 in Stockholm, is a film director, producer,

screenwriter and still photographer. In 1965, during his summer break from

film school, Bo got a job as an assistant to Ingmar Bergman on the set of

Persona. It was during this period that the images in this exhibition were

taken. Bo also shot and edited a behind-the-scenes film, which Ingmar

resolutely took from the editing room with the words:

"This will not be viewed before I'm dead!"

It is still unclear where this film is—if it exists at all!

 

However, there are some 2,000 amazing black-and-white images, and 56

unique colour images, that have remained hidden until now. Out of this

treasure, we now have the ability to show a small selection.

 

What is unique about these images is that we meet a happy and in love

Bergman— it’s during this period that he falls for actress Liv Ullmann.

Through the exhibition, we even get insight into Bergman's private life,

including photographs of messages he wrote in soap on the bathroom

mirror.

 

"We chose not to show these photographs in a gallery because we believe

it is more appropriate to view them in a lively environment. Premiering the

exhibit on Fårö, a place that was so important to Ingmar, makes it even

more special," says Christopher Vibenius, son of Bo and co-curator of the

exhibition.

 

"The Bergmancenter does a fantastic job managing Ingmar Bergman's

legacy,” says Li Vibenius, Bo's daughter-in-law and the exhibition’s cocurator.

“To present Bo A Vibenius’ Bakom Bergman here is very special to

us.”

 

About the Photographer:

Bo A. Vibenius started his education at Bergs School of Advertising,

attending from 1964-1966, and then continued on to The Swedish Film

School (now called The Dramatic Institute) from 1965-1967.

He is best known for the cult film Thriller: A Cruel Picture, which was

Quentin Tarantino's major source of inspiration for the Kill Bill films.

Bo is the only Swedish producer and director with two films banned by the

Swedish censorship board. He also made a children's film, and won gold

in Cannes for his commercials, but he’s most proud of his shooting medal

for the 4.2 inches battle tank cannon.

 
BackBakom_Bergman.html
BackBakom_Bergman.html